betydningen av industrialisering og modernisering for den nedarvede norske enhetskultur

– er et svært viktig faktor for å kunne forstå hvordan Norge gikk fra å være i samfunnsmessig “balanse” til i stadig sterkere grad å bli en arena der ulike samfunns- og gruppe-interesser havnet i en mer uløselig konflikt med hverandre; slike forhold er det som opptar oss på borgerskolen, mer enn selve endringen av eksisterende næringer og dannelsen av nye for endrede behov – på individuelt plan og for samfunnet som helhet;

– på et enda videre felt og som ledet til en ytterligere splittet samfunn også gjennom de politiske partidannelser, bar dette kimen i seg til å sprenge samfunn-bygningen eller enhets-samfunnet, som vi kan kaller det tidligere norske mer homogene samfunn;

– les om videre belysning av disse forhold her :

Skriv inn søkeord..