1800-tallets industrireisning og viktige person-skikkelser

– ved omformingen av Norge fra i hovedsak å være et agrar-samfunn til vi vitner framveksten av industri og masse-produksjon; her presenteres viktige personer som virket med i dette skiftet, hovedsakelig fra midten av det nittende århundret – men også i noen grad i ti-årene forut. Les her om følgende personer :

Skriv inn søkeord..