1800-tallets omforming av norge fra primær- til industri-samfunn

– foregikk i stadig økende tempo, især fra midten av århundret; fra å være preget i hovedsak av jordbruk, fiske og fangst, med noe innslag av gruvedrift og sagbruk/trelast-handel, vokste typiske industrielle næringer sterkt. Og det målt både i andel av nasjonalprodukt og i antall sysselsatte.

Selve den konkrete prosess med innføring av nye produksjons-prosesser og også helt nye næringer – tilpasset nye og delvis skapte behov – er den ene siden av den relativt raske omveltningen; den andre siden – og som her på borgerskolen synes enda viktigere å trekke frem – er den nedarvede følelse av fellesskap og samhold på tvers av hva mennesker syslet med til livets ofte strenge opphold; og dette nettopp fordi de ytre livsvilkår syntes temmelig like, som i de fleste grunnleggende agrar-samfunn, mens i tillegg de “indre livsvilkår” var blitt preget av nærhet til de gudskapte naturforhold og ens praktisering av den kristelige lære og tro;

– les derfor først om slike forhold her på disse sider;

– og les også – dernest – beretninger om hvordan selve industrialiseringer ble bevitnet på ulike steder :

Skriv inn søkeord..