bibel-spredning i norge

– skjøt fart under 1800-tallet; i tidligere generasjoner var det uvanlig med et eksemplar av den hele Bibel i norske hjem. Mens postiller og salmebøker var mer vanlig, fantes få utgivelser av Skriften tilpasset den alminnelige borger, både ut fra at det var annen litteratur som helst ble trykket, noe vi kommer tilbake til, og at selve trykkeprosessen og spredningen gjorde den Hellige Skrift for dyr for menigmann å anskaffe.

Dette blir gradvis annerledes ut over det nittende sekel; les derfor videre om disse svært viktige forhold her :

Skriv inn søkeord..