“den norske geistligheds forfatning og forhold til staten i fortid og nutid” : af jernverkseier jacob aall, ridder af dannebrog

 

– trykket i “Historisk-Philosophiske Samlinger. Udgivne af Det Kongelige Selskab for Norges Vel”. Fjerde Deels Andet Bind. Christiania 1813. Trykt hos Jacob Lehmann.

 

– fra s. 203 – 256 : siden er under skriving;

Skriv inn søkeord..