“foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømend i fremmede havne”

Skriv inn søkeord..