huspostiller (huuspostil) og gammel lesning

– er en viktig bestanddel i nordmenns liv i tidligere generasjoner; selv om ikke tilfanget av litteratur var stort og ikke alltid leseferdighetene var de beste, fantes det postiller i nær sagt enhver nordmanns hjem.

– se her videre om :

Skriv inn søkeord..