kirkesangere under 1800-tallet

– her kan du lese om ulike kirkesangere rundt om i vårt land; tilfanget er stort og person-karakterene som trekkes fram tilbyr fantastisk lesning. Les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..