kristelige lærdommer, tanker og begreper

– utgjør en viktig bestanddel for dannelsen av en troende – den kristnes liv; det er på alle måter viktig hva som styrer en i ord og gjerning – hva man søker å fordype seg i – tankemessig/ved kontemplasjon og i den daglige utveksling med andre mennesker.

Det er på samme måte viktig hvordan disse tanker kommer til uttrykk, hvordan man snakker om og uttrykker sin kristne tro – vi kan faktisk si det er en høyverdig øvelse og ikke minst en oppgave for en overbevist kristen i den kamp om sannhet vi bevitner, i en kontinuerlig kamp og strid om den troendes ånd, sjel og legeme;

– slike uttrykk og inntrykk fra den nære fortid bringer vi fram her og ber deg lese videre og resonnere over det du finner :

Skriv inn søkeord..