de gamles – våre forfedres – tanker om det hinsidige

– det som venter oss på den andre side, ja, det er viktige spørsmål – det er en livssak – for den troende; blant generasjoner som har gått foran oss er det et kildevell å hente av ved betraktning om livet etter den fysiske død.

For Borgerskolen og dennes formål er det ett av de mest betydningsfulle forhold å bringe fram i lyset – i en tid der bare tanken på død og adskillelse synes fremmed – det fester seg en forestilling om at man kan kontrollere livet og selv avgjøre hvordan og når livet her begynner, hvordan dette ene jordiske liv skal kunne leves uten ansvaret en har overfor Skaperen og tilslutt at man kan bestemme tidspunktet for når livet skal ta slutt;

– det vi her bringer fram angir et totalt annerledes perspektiv og vi ber deg derfor lese videre her :

Skriv inn søkeord..