overordnede temaer bestemmende for kristelig liv og levnet

– og som man ikke kommer utenom, ved å behandle kristendommens langvarige påvirkning i det norske samfunn og av menneskelig mellomværende; dette kan gjelde temaer som gjerne mer ble behandlet på det overordnede plan – eller også forhold som historisk sett regulerte hvordan borgere i det daglige samhandlet seg imellom;

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..