misjonssak og måteholds-/totalavholdssak

– er kulturelle trekk som vant stadig større innpass blant bevisste kristeligsinnede utover i det 19. århundrede; i den protestantisk dominerte vestlige kultur, preget av den århundrelange pietistiske livsstrømning, er det flere krefter som vinner styrke og vi  ser derfor at både misjonssaken og måteholds- senere totalavholdssaken ble viktige.

Disse to “livssaker” – misjon og avhold – ble kjempet fram i det norske samfunn og ble ansett som to sider av samme sak; den som var misjons-mann/-kvinne, kjempet samtidig for avholdssaken. Noe annet er det at det ofte ble ansett som formålstjenlig å holde sakene atskilt i det praktiske arbeid for sakenes fremme; dette ser vi for eksempel her i skolelærer Peder Estensens egen beretning fra sitt engasjement for avholdssaken i sitt hjemdistrikt i Stjørdalen;

– les her videre om :

Skriv inn søkeord..