misjonssakens fremme under 1800-tallet

– er et viktig avnitt i Norges historie, der den vokste frem stadig sterkere utover i det nittende århundret; utvilsomt er det at saken var en del av en felles kristen og europeisk trang til å nå videre ut med det kristne evangelium og hadde sitt og sine utspring innenfor kraftige og spesielle bevegelser flere steder i Europa.

Det som interesserer oss mest, er hvordan bevegelsen grep om seg her hjemme, hva som var dens utgangspunkt og drivkraft;

– les mer om dette på disse sider :

Skriv inn søkeord..