anton christian bang

 

– var en kjent kirkemann og forfatter, især i den siste del av 1800-tallet; de siste år av sitt liv – da han også var biskop, utfoldet han en omfattende forfatter-virksomhet, ikke minst om den kirkelige historie og utvikling.

– les stoff om A.Chr. Bang her :

Skriv inn søkeord..