eiler hagerup holtermann

– presentert i Langes Forfatterlexikon 1814 – 1880 (Norsk Forfatter-lexikon), Andet Bind, s. 747 :

 

Holtermann, Eiler Hagerup, Søn af titulær Krigsassessor, Godsejer Ove Bjelke H. til Østerraat (død 26 Juni 1857) og Elisabeth Plade Throne, blev født paa Østerraat 7 Decbr. 1811, blev, privat dimitteret, Student med Haud 1834 og theologisk Kandidat med Laud i Decbr. 1840.

Han blev 10 Januar 1845 udnævnt til pers. Kapellan hos Sognepresten til Lindaas Christen Daae, befordredes 29 Novbr. 1848 til Lindaas res. Kapellani og derfra 8 Februar 1868 til Sogneprest i Etne, hvor han døde 10 Septbr. 1872.

Gift med Anne Andrine Ruud (f. i Bergen 2 Marts 1815), D. af Kjøbmand Sven R. og Karen Olsdatter.

Har en Guds Engel viist sig for Bondepigen Erika Larsdatter Bogen ? En Undersøgelse i Anledning af L. K. Eides Fremstilling af bemeldte Piges Mærkværdige Tildragelse” m. V.  Bergen 1852. 8. 24 S.

I Theologisk Tidsskrift, udg. af det norske Studentersamfund, V. 417—37 : Hvad Betydning bør lægges i Ordet “Helvede” ?

I Christiania-Posten 1856, No. 2731 : Endnu et Par Ord om Folketellingen (jfr. No. 2757).

I Bergensposten 1860, No. 56 : Om den vordende Landbrugsskolegaard i søndre Bergenhus Amt.

Skriv inn søkeord..