jacob breda bull

 

– var en kjent norsk journalist og forfatter under den anden halvdel av 1800-tallet og et godt stykke inn i det 20-århundre; han er ikke minst kjent i kirkelige kretser for sitt verk om Hans Nielsen Hauge.

– les videre om den kjente forfatteren Jacob Breda Bull her :

Skriv inn søkeord..