johannes belsheim

– en særegen person og forfatter av ulike skrifter og kommentarer, herunder mange verdifulle vitenskapelige, og tillike forfatter av en salmebok, kan du lese mer om på disse sider :

– les også Belsheims bok “Om Hans Nielsen Hauge”, fra 1881, på følgende side :

Skriv inn søkeord..