nils paulsen (nils poulsen)

– for han er kjent under begge etternavn; han var tydeligvis en rikt utrustet person og markant kirke-personlighet; som en kjent og skattet legpredikant og forfatter, som han også var kjent som, kan du lese H.G. Heggtveits presentasjon av Nils Paulsen her :

– les videre om ham nedenfor fra Norsk Forfatter-Lexikon, Fjerde Bind, først s. 405 og deretter (under navnet Poulsen) s. 478. Imidlertid er han oppført på disse sider med to ulike år for hans fødsel, 1815 og 1817. Ved nærmere undersøkelse i digital-arkivet, viser det seg at året 1815 er det korrekte, med nøyaktig fødselsdato og sted 9. oktober i Bakke sogn under Eiker Prestegjeld. Far er Poul Nilsen. Videre ser vi at han står som konfirmant 25. april 1830, altså 14 år gammel. Da er bostedet oppført som Strygen, Skotselv.

Ekteskap ble inngått med Inger Caroline Nærum (født 1828) den 14. november 1851. Da var han 36 år gammel.

I folketellingen for 1875 er Nils oppført i Lier prestegjeld som selveier og medlem av “Luthersk Frimenighed”. Da er familie-husholdningen oppført med 6 barn. I folketellingen for 1891 er han sammesteds oppført som “Føderaadsmand og Jordbruger”, som enslig Huusfader og med kun 2 barn boende hos seg, eldstedatteren Else Marie, født 1855, og yngstesønnen Johannes eller Jovanius Paulsen, født 1869. Han har på dette tidspunkt overlatt gårdsdriften til en av sine 3 eldre sønner, Jonas Martin, Hans Adolf eller Antonius, gjerne med eget bosted under gården.

Her er hva som står oppført i Norsk Forfatter-Lexikon :

Paulsen, Nils, født paa Eker 1815, blev i Juli 1847 udexamineret med bedste Karakter fra Asker Skolelærerseminarium, var derefter nogen Tid Lærer og blev senere Gaardbruger paa Eker, hvor han omkring Slutningen af 50-Aarene stiftede en luthersk Frimenighed.

Det indre Kald eller den Helligaands Kaldelse og Salvelse til Prædike-embedet. Drammen 1855. 8. 72 S. (Anm. i Morgenbl. 1855, No. 252; i Chra.-Posten s. A. No. 2059.)

Et Blik paa Kirken og de kirkelige Forholde. Af en Lægmand. Drammen 1858. 8. 60 S. (Jfr. Th. A. Dop’s Modskrift “Om Udtrædelse af Statskirken”, (Drammen 1858. 8.), besvaret af P. i g flg. Skrift :

Faktiske Oplysninger i Anledning af Katechet Dops Skrift om Udtrædelse af Statskirken”. Hougsund 1859. 8. 46 S. (Anm. af “en Lægmand” i Norsk Kirketidende 1859, Sp. 609—616, hvortil Bemerkninger af Red. Sp. 616 flg )

Omrids af En christelig Frimenigheds Troesbekjendelse samt enkelte Træk af dens Kirkeforfatning og Forhold til Reformationen og Reformatorerne, Hougsund 1861. 8. 20 S.

Er det udøbte Barn i en fordømmelig Tilstand? dvs. Er det først i Daaben det bliver et Guds Barn ? Drammen 1877. 8. 80 S.

I Norsk Kirketidende 1856, No. 51 : Hvilke Bibeludgaver ere de bedste ?

– det står også litt om ham i samme lexikon under etternavnet Poulsen – s. 478 :

Poulsen, Nils, — anført foran S. 405 under Navneformen Paulsen, som han i den senere Del af sit Liv stadig brugte — var født i Skotselven paa Eker 1817, var efter Afgangsexamen fra Askers Seminarium ansat som Lærer paa Moss, var senere en Tid Huslærer hos Presten Gløersen i Fiskum og derefter i flere Aar Lærer ved Hoens Brugsskolepaa Eker.

Herfra flyttede han til Gaarden Horne og blev Gaardbruger. Fra 1850 boede han i Nærheden af Drammen til sin Død 30 Juni 1894.

Portræt med Nekrolog af Johan Kopsland i Missionæren 1894, No. 42.

Til hvad der paa anførte Sted foran er meddelt om hans litterære Arbejder tillægges, at adskillige Stykker af ham findes i Missionæren, Aarg. 1—5, under Merket W.

 

Skriv inn søkeord..