presteutdanningen ved universitetet i kristiania

– som er Det Kongelige Frederiks Universitet; dette ble stiftet 2. september 1811 ved den norsk-danske kong Frederik 6.’s beslutning om opprettelsen av et “fuldstændigt Universitet” i Norge.

– les her om de forskjellige prestelærere ved Universitetet fra stiftelsen og framover hundreåret : 

Skriv inn søkeord..