taler, prekener og hyrdebrev i den norske kirke/menighet omhandlende den kristelige livsførsel

–  og slik denne i generasjoner har vært overlevert det norske folk – i kirker og bedehus, gjennom prester, lærde og lekfolk; det er her tale om en rik skatt, som har vært forkynt omkring og sterkt preget den norske folkesjel;

– les mer om dette på disse sider :

Skriv inn søkeord..