taler og prekener i den norske kirke omhandlende den kristelige livsførsel

–  og slik denne tradisjonelt har vært presentert for det norske folk; det er her tale om en rik skatt, som har vært forkynt omkring og sterkt preget den norske folkesjel;

– les mer om dette på disse sider :

Skriv inn søkeord..