johann ernst gunnerus : “hans opvækkelige hyrdebrev”

–  “Til det Velærværdige, Høj – og Vellærde Præsteskab i Tronhjems Stift”; Tronhjem, 1758 – paany udgivet af J. (Johannes/red.) Belsheim i  “Theologisk  Tidsskrift for Den evangelisk-lutherske Kirke i Norge”; Christiania 1880 – fra s. 20-73;

 

 

Skriv inn søkeord..