1800-talls betraktninger omkring forgangne tiders skikkelser og tildragelser

– utgjør en rikholdig skatt for det norske samfunn – uavhengig av senere omforming av samfunnet og dets sammensetning; vi kan betrakte det norske tradisjonelle enhetssamfunn forvitre i rekordfart – men historiens forløp står fast og her følger enkelte gjengivelser av slike :

Skriv inn søkeord..