det norske enhetssamfunn

– var et svært viktig kjennetegn på Norge – også gjennom det nittende århundret; dette er hoved-karakteristikken, på tross av at flere viktige samfunns-sektorer, slik som embedsmanns-apparatet og enkelte viktige næringer, først og fremst bergverks-driften, fikk sterke innslag av utlendinger som kom “opp” til Norge for å delta i utvinningen av fjellets rikdommer.

Innen den første sektoren, blant embedsmennene, var dominansen fra broder- og søsterriket Danmark overveldende, noe som skapte en avstand mellom det som utgjorde den stedlige befolkning, med historisk sett hevdvundne rettigheter, og dem som gjennom utnevnelse fra de styrende i Kjøbenhavn hadde skaffet seg en posisjon i Norge.

– les videre om hvordan enhetssamfunnet fungerte og hva som var dets mange utfordringer :

Skriv inn søkeord..