frogner kirke

– i Lier, ligger i Frogner sokn i Lier prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1692.

I 1850 ble det gjort en omfattende rehabilitering av kirken, ledet av tømmermester Malling. Innredningen ble fornyet i sen-empire stil, og prekestolen og de gråmalte benkene ble satt inn. På 1960-tallet ble interiøret oppmalt, nå i renere farger i empire-stil, med grårosa veggfarge og gråhvit himling. Inventaret, bortsett fra altertavlen og prekestol, ble malt i grått. Døpefonten er barokk og er overmalt flere ganger.

I 1872 ble alterkorset erstattet av den nåværende altertavlen, som er malt av Martinus Rørbye i 1842 og viser Jesus og disiplene i Emmaus. Rammen er i klassisistisk stil med to halvsøyler på sidene og en gavl over. Denne altertavlen sto i Bragernes kirke til 1872.

Skriv inn søkeord..