gamle ord og uttrykk benyttet

– her er en oversikt over ord og uttrykk som er benyttet i ulike eldre kilder, og som nedenfor gis en nærmere beskrivelse og forklaring ut fra nyere språkdrakt.

Det finnes mange ord og uttrykk i det norske språk som benyttes uten at brukeren nødvendigvis kan definere betydningen. Man har gjerne hørt dette, men gjerne ikke i den sammenheng der det hadde sin opprinnelse; allikevel er det kommet inn som en bestanddel i språket.

Selv om vi ikke besitter den opprinnelige eller korrekte forståelsen, betyr det ikke nødvendigvis at bruken er feil, da dette ofte inngår i en utvidet sammenheng;

– les her definisjonen av :

Skriv inn søkeord..