“bramfri”

 

– dette ord defineres som : det å være smålåten og beskjeden; enkel, stillfarende. Fra gammelt av betød selve ordet “bram”, “skryt”. Det samsvarer altså med de først anførte definisjoner.

I dagens moderne språk er “bramfri” mer gått over til å bety «omsvøpsløs, direkte, rett fram», men det er den eldre betydningen vi ønsker å trekke frem her.

Skriv inn søkeord..