“formedelst”

= en preposisjon
UTTALE : [fårme:´d(ə)lst]
ETYMOLOGI :

fra middelnedertysk vormiddelst : ved hjelp av; gjennom (tilsvarer tysk vermittelsvermittelst, til mittelsmittelst, mht. ver- muligens påvirket av vermitteln : ‘formidle’
BETYDNING OG BRUK :
FORELDET ELLER SPØKEFULLTARKAISERENDE :
 som følge av; ved; på grunn av
SITATER :
  • det er opstået indenfra og ikke formedelst nogen ydre påvirkning eller indflydelse (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug  XIV 1883)  – fra forfatters fortale
  • formedelst den lette adgang til erhverv ved fiskeri og den høie tjenerløn, søge … hvert aar en hel del unge folk herop (H. Schulze Fra Lofoten og Solør 51 1865)
Skriv inn søkeord..