“fortryde”

 

– eksempelvis “fortryde paa mig” – dette betyr i en slik sammenheng : “å ikke beklage seg på meg”. Kan også ha betydningen “fortryde noget” – det vil da bety å “angre noe”.

Skriv inn søkeord..