“hisset”

= et adverb
UTTALE : [hi`s:ət]
ETYMOLOGI

sammensatt av norrønt hizehizi ‘der’ og at; jf. dansk hisset
BETYDNING OG BRUK
1.

(FORELDET)
– der borte
SITAT :
  • hisset paa den høie slette fyrreskoven vinked mig  (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II  21)
2.

LITTERÆRTRELIGIØST SPRÅK
–  hinsides graven; i det hinsidige; i himmelen; i det evige liv
oftest motsatt her på jordeni dette liv
SITATER :
  • det store, som her blot stykkevis og kjæmpende blev aabenbaret, det vil hisset samle sig til herlig mening (Bjørnstjerne Bjørnson Sigurd Slembe 291 1862)
  • afdø her for at leve hisset (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 221 1873)
  • [arbeidsgiverne] ejer altsammen, jorden her og himmelen hisset (Alexander L. Kielland Fortuna 154 1884)
Skriv inn søkeord..