“sagtfærdig”

– eller “sagtmodig” – er et i vår tid sjeldent brukt uttrykk; det betyr : stille i sin ferd/opptreden, stillferdig (fra “Ordbog over det danske Sprog”/Historisk Ordbog. 1700-1950).

– selve ordet “sagtmodig” stammer direkte fra det middelnedertyske sachtmodig, af sachtmod, af sacht(e) = “stille” og mod = “sind” (kilde : Den danske Ordbog)

Skriv inn søkeord..