“skåk” eller “skjæker”

Skåk, flertallsform skjæker, kan ha forskjellige utforminger:

  1. en u- formet bøyle (egentlig en åk– kopling) som fester et trekkdyr til en slede, eller
  2. langsgående dragstenger fra en kjerretrillekarjol,sulky eller annet hestekjøretøy på hjul, eller
  3. tilsvarende for en skikjelke eller pulk.

Sjækenes primære oppgave er å overføre trekkraften, men deltar også i styring og bremsing.

Den som trekker er utstyrt med seletøy som lettvint kan kobles til skjækene.

– i boken : “Minder fra mit Reiseliv”, benytter Mads Iver Wefring dette uttrykket om en alvorlig tildragelse knyttet til “Skjækene” på hestene han og Daniel Arnesen benyttet på en reise.

 

Skriv inn søkeord..