“slegfredsøn” og “slegfredbarn”

– er et ord/begrep man kan støte på i eldre norsk (og danskspråklig) litteratur; med dette menes sønn/barn av en mann og hans slegfred (dansk av slegfred, kvinne som lever sammen med en mann uten å være gift med vedk.). Slikt sett kan slegfred tolkes parallelt med begrebet “frille”. “Slegfred” benyttes også generelt i betydningen uekte barn, men omfatter ikke barn avlet i hor.

– i 1700- og 1800-talls litteraturen støter vi tidvis på begrepet, slik som når Conradine Dunker i sine memoarer “Gamle Dage” nevner på side 17 om “Admiralitetsraad Peter Treschow”, at “.. han omtales i den Dagbog, som Ulrik Christian Gyldenløve, en Slegfredsøn af Kong Christian den femte, holdt, da han i 1704 gjennemreiste Norge i Kongens Følge” (Nb/red.: i 1704 var Frederik den fjerde konge over Danmark/Norge, siden 1699).

Skriv inn søkeord..