“som knyttet næve til blaat øie”

 

– her benyttet av presten Eiler Hagerup i brev til presten Fallesen i Kjøbenhavn 1802. Hagerup var dengang residerende kapellan i Wærdalen (Verdalen/red.).

Uttrykket er en versjon av det mer kjente uttrykket “passer som hånd i hanske”.

– her er boken der uttrykket “som knyttet Næve til blaat Øie” er benyttet – les her på side 62 -64 :

Skriv inn søkeord..