“stundesløshed”

 

– det å være stundesløs – det er en “som altid må beskæftige sig med, have travlt med forskelligt og aldrig har ro på sig, er rastløs (m. bibet. af at travlheden ikke er nødvendig, skyldes beskæftigelse med småtterier og at der ikke udrettes noget virkeligt). der findes en Hob slige stundes-løse (1742: stundesløse) Folk her i Landet, der stoye som de vare afsindige over slet intet Stu I 1. ib. I 2 (se u. Post-Dag). Ingen er letere at narre end stundesløse Folk, naar man skaffer dem Forretninger og fortred ib. II 10.   substantivisk. Der skrives nu saa mange Comoedier i Verden, og ingen skriver om en Stundesløs Stu I 1. den Stundesløse om hovedpersonen i en af H.s komedier og som titel på komedien: Den Stundesløse Stu titelbl. Vielgeschrey, den Stundesløse ib. personl. hertil:

fra Holbergordbog bind 5

 

Skriv inn søkeord..