“tarv”

– er et gammelt ord og som kan forklares som følger :

tarv   = normalt et substantiv
bøyning av ordet :  en/ettarven/tarvet  – også av norrønt þǫrf; beslektet med turve
BETYDNING OG BRUK :
LITTERÆRT, MED POSSESSIV BESTEMMER :
det man trenger eller har nytte av —  behov eller  interesse; også ordet gagn.
SITATER – der ordet er benyttet i litterær forstand :
 • landets tarv  (Bjørnstjerne Bjørnson Sigurd Slembe  183 1862)
 • vort tarv, vort værn er magten, som i folkets sjæl gjør lov og dom

  (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte II  149)

 • ens særlige tarv sættes rent til siden (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 198)
 • når timen kommer, for min tarv du [Brand] sørge skal til tak for arv (Henrik Ibsen Brand (1885) 71)
 • vi drøfter, hvad gøres kan til bygdens tarv (Henrik Ibsen Brand (1885) 150)
 • [vi må] fremme vore medaktionærers tarv (Alexander L. Kielland Fortuna  1884 17)
 • varetage sit eget tarv (Hans Aanrud Fortællinger I 1923  139)
 • vårt land … har fordel av, at også andres tarv tilgodesees (Erling Winsnes Strandhugg 1928 70)
 • ak, dét som dypest rammer gammel arv, er ikke tidens tand, men tidens tarv (Olaf Bull Ignis ardens 1932 23)

– samt i nyere, mer moderne sammenheng :

 • blir tiltale reist under ett for to lovovertredelser, hvorav den ene gir krav på forsvarer, den andre ikke, oppnevnes det forsvarer som i så fall varetar den tiltaltes tarv for begge tiltaleposter

  (Johs. Andenæs  Norsk straffeprosess  Bind 1 1984 66)

 • rett eller galt, det var for [mor] et spørsmål om hva som tjente til familiens tarv (Terje Stigen Monolitten 1988) – forvaltningsorganene har [en] veiledningsplikt. Formålet … skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte
 •  (lovdata.no (forvaltningsloven) 16.06.2017)
UTTRYKK som  “til tarv” –  det som strengt tatt er nødvendig eller påkrevd
 • med maade drik, tal til tarv eller ti (G.A. Gjessing (oversetter) Den ældre Edda 1899 14)
Skriv inn søkeord..