“tarvelig”

– se forklaringen til ordet “tarv” her på siden :

– dette ordet er en gjenganger i eldre litteratur; det betyr ofte rett og slett enkel eller simpel, slik man gjerne snakket om at opplæringen som ble gitt i de gamle almue- eller omgangsskolene var tarvelig, eller at den svarte til det som var sett på som nødvendig;

Skriv inn søkeord..