“trine”

– et ord/et verb som forekommer i eldre skrifter;
BØYNING : trinettrinettrining
UTTALE [tri:`nə]

ETYMOLOGI

beslektet med “tre” (verb); se også trinn (substantiv)
BETYDNING OG BRUK

1.  LITTERÆRT ELLER ARKAISERENDE

 gå, tre (med rolige, verdige, faste skritt); skride
SITATER
 • konge! trin hen til frihedens altar i granernes skov  (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I,1 13)
 • kongen i hallen tren (Bjørnstjerne Bjørnsons fortællinger 402)
 • han trinede rolig, langsomt nedover trappetrinene (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 244 1900)
 • [Bjørn] blev helst sittende … fra han tren ind i stuen og til han skulde iseng (Sigrid Undset Kransen 67 1920)
 • [han] tren frem med hevet panne (Gabriel Scott Sommeren 207 1941)
 • i en dommer og en ridder triner Oslo frem igjen (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II 249)

1.1  : gå, tre, stige (ut, inn)

SITATER
 • ind i mændenes kreds treen en ungmø (Henrik Ibsen Samlede Verker II 148)
 • [hun] tren ind over dørtræet (Sigrid Undset Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 156 1909)
 • der triner gjester i din gaard (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 191)
 • JF. også Strindberg triner ind til forgangenheden (Nils Kjær Samlede Skrifter III  230)

2  :  FORELDET

 foreta dansetrinn : jf. tre
SITATER
 • His Lordship and Her Grace trinede i en française (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III  441)
 • hvor lystigt at trine på tilje ! (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 1883)
Skriv inn søkeord..