“tugt” eller “tukt”

 

– dette er et omstritt begrep, i det at man gjerne forstår “tukt ” alene som en korporlig avstraffelse. Det er ikke tilfellet.

 

– les om Marit Hansdatter Formoe – hvordan det beskrives at “…Naar hun en ellen anden Gang syntes, at de i sin ungdommelige Munterhed og Leg gik vel vidt, var et Blik paa dem tilstrækkelig Paamindelse og Tugt...”

Skriv inn søkeord..