“vindskibelighed”

 

– dette er et ord/begrep som fremkommer ofte i 1800-talls litteratur. Det er best forklart med driftighet og foretaksomhet.

 

Skriv inn søkeord..