skjeberg prestegaard

 

– hentet fra boken : “Liverindringer fra Norge og Amerika”. Af Provst August Weenaas 1835 – 1924. Bergen 1935.

skjeberg prestegaard

Skriv inn søkeord..