eldre skikk og bruk (skik og brug)

– er et nær sagt uuttømmelig tema, når det kommer til beskrivelsen av tidligere norsk historie, slik det nittende århundret representerte; men ikke mindre viktig å trekke frem, når det norske folks karakter-trekk og væremåte skal bedømmes.

Mange forfattere av generasjoner tilbake har behandlet disse tema. I sin beskrivelse av maleren Adolph Tidemand og hans gjerning innen norsk 1800-talls malerkunst, trekker Hans Dedekam fram det forhold at “mangen ærværdig skik er gaaet af brug”; dette for å gjøre leseren oppmerksom på at selv om folket som sådan, almuen, kunne virke fattig og manglende midler, var det mye blant folkets tradisjoner som i høyeste grad ble funnet å være “ærværdig” og derfor med tiden dessverre gikk tapt;

– her trekkes frem enkelte slike forhold :

Skriv inn søkeord..