gode og viktige taler under det 19. århundret

– er en betydningsfull bestanddel for utviklingen av vårt samfunn og vårt folk. Markante personer – menn og kvinner – stod fram og målbar de ideer samfunnet omkring var tuftet på. Både innenfor det religiøse-kulturelle og i stadig  økende grad det politiske Norge.

Kildene er rike å øse av, da bevisstheten omkring det å ta vare på og utgi slike taler syntes økende blant folket;

– her er noen slike – som også vil kunne gi leseren pekepinn på hvor man kan søke videre i ulikt kilde-materiale :

Skriv inn søkeord..