carl XIIIs orden

 

– siden er under skriving.

– den svensk-norske kong Karl Johan påskjønnet den norske godseier og politiker Peder Anker for dennes oppofrelser for Norge med å utnevne ham til ridder av Carl XIIIs orden 1821.

Skriv inn søkeord..