dannebrogordenen : presentert i “store norske leksikon”

Dannebrogordenen

Dannebrogordenen, dansk orden, innstiftet 1671 av Christian 5 (ble tidligere antatt å være innstiftet 1219 av Valdemar 2). Ordenstegnet er et kronet, hvitt emaljert kors med røde kanter, med kroner mellom korsarmene og devisen GUD OG KONGEN på de fire korsarmene og Christian 5s navnesiffer i midten. Ordenen hadde opprinnelig bare én klasse for 50 adelige medlemmer. Disse fikk betegnelsen «hvite riddere» etter det hvite ordensbåndet med røde render. Ordenen ble 1808 omdannet til «et utvortes tegn på erkjent borgerverdighet» som kunne oppnås av alle undersåtter ved militære eller sivile fortjenester. Ordenen ble nå delt i 4 klasser: storkommandør (fra 1842 bare fyrstelige medlemmer), storkors, kommandør og ridder, videre ble Dannebrogsmennenes hederstegn innstiftet (se Dannebrogsmann). De tidligere hvite riddere ble likestilt med innehavere av storkors. Kommandørklassen (siden 1864) og ridderklassen (siden 1952) er delt i to grader. Siden 1951 kan Dannebrogordenen også tildeles kvinner.

Skriv inn søkeord..