norske prester som er tildelt nordstjärneordenen

 

– i tilknytning til unions-inngåelsen med Sverige i november 1814, ble flere nordmenn, også geistlige, tildelt Nordstjärneordenen, heriblant Peter Ulrik M. Hount.

Skriv inn søkeord..