“ak vidste du, som gaar i syndens lænke, hvor haardt det er det satans slaveri”

 

– en salme av :

Skriv inn søkeord..