amen skal jeg evig sjunge

 

– denne kjære salmen under 1800-tallets Norge står som nummer 700 i Niels Johannes Holms salmebok “Harpen”; det fortelles at sogneprest G.A. Lammers hadde en mektig røst og i Skiens gamle kirke lot sin stemme høre under avsyngelsen av denne flotte salmen.

Skriv inn søkeord..