“christe, sjælens sande lys, jakobs klare stjerne”

 

– hentet fra : “Psalme-Skat. Et Udvalg af gamle Psalmer. Uddraget af Kingos, Pontoppidans og Brorsons Samlinger. Ved G. A. Lammers. Præst. Trondhjem 1834. Trykt hos Thorkild Borg.

nr174ano174side314b

Skriv inn søkeord..