“den lyse dag forgangen er”

 

Hans Christian Sthen’s bekjendte aftensalme, med omkvedet :

“Glæde os Gud i Himmerig”

Skriv inn søkeord..