“den naade, gud os haver ted”

 

– nr. 535 i “Kirkesalmebog”, efter offentlig Foranstaltning samlet og udarbeidet ved M.B. Landstad. Kristiania. J.W. Cappelens Forlag. 1870. Ved kongelig Resolution af 16de Oktober 1869 er denne Salmebog autoriseret til Brug ved den offentlige Gudstjeneste, hvor dette af Menigheden vedtages.

 

nr 535 s 515 den naade, gud, os haver ted1nr 535 s 516 den naade, gud, os haver ted1

Skriv inn søkeord..